Naudojimosi ir privatumo politika

English version bellow

„Mybe App“ naudojimo sąlygos ir privatumo politika

Naudojimo sąlygos

Sąlygų priėmimas: prisijungdami prie mūsų Paslaugos ir naudodamiesi ja sutinkate ir sutinkate laikytis šios sutarties sąlygų ir nuostatų. Bet koks dalyvavimas šioje Paslaugoje reiškia sutikimą su šia sutartimi. Jei nesutinkate su kuria nors sąlygų dalimi, nesinaudokite mūsų Paslauga.
Paslaugos aprašymas: MB „Mybė“ sukurta „Mybe“ programėlė teikiama kaip „Freemium“ programėlė. Tai reiškia, kad nors pagrindinė programos versija yra nemokama, tam tikros funkcijos yra užrakintos už mokamėjimo sienos ir jas galima pasiekti užsiprenumeravus programoje.
Prenumeratos programoje:
Apžvalga: „Mybe App“ siūlo prenumeratas programoje, kad vartotojai galėtų gauti visą prieigą prie programos funkcijų.
Atsiskaitymas: už prenumeratas programoje atsiskaitoma per „Google Play Store“ arba „Apple App Store“, atsižvelgiant į įrenginį. Mokesčiai bus rodomi jūsų paskyroje.
Atnaujinimas ir atšaukimas: prenumeratos gali būti atnaujinamos automatiškai, nebent automatinį atnaujinimą išjungsite likus bent 24 valandoms iki dabartinio prenumeratos laikotarpio pabaigos. Savo prenumeratas galite tvarkyti arba atšaukti pasiekę „Google Play“ arba „Apple App Store“ paskyros nustatymus.
Pinigų grąžinimas: prenumeratos mokesčiai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas.
Vartotojo įsipareigojimai: kaip Paslaugos vartotojas sutinkate pateikti tikslią, naujausią ir išsamią informaciją apie save ir išlaikyti jos tikslumą.
Apribojimai: Griežtai draudžiama pažeisti Paslaugos saugumą arba naudoti bet kokį įrenginį/programinę įrangą, trukdantį tinkamai veikti.
Nutraukimas: MB „Mybė“ pasilieka teisę nutraukti jūsų prieigą už bet kokį šių sąlygų ar galiojančių įstatymų pažeidimą.
Atsakomybės apribojimas: Paslauga teikiama tokia, kokia yra, be jokių garantijų. Negarantuojame nepertraukiamos prieigos ar konkrečių rezultatų naudojant Paslaugą.
Atsakomybės apribojimas: MB „Mybė“ neatsako už jokią žalą (tiesioginę ar netiesioginę), atsiradusią dėl Paslaugos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis.
Pakeitimai: MB „Mybė“ gali bet kada atnaujinti šias sąlygas. Toliau naudodamiesi Paslauga sutinkate laikytis atnaujintų sąlygų.


Privatumo politika

MB „Mybė“ „Mybe“ programėlę sukūrė kaip „Freemium“ programėlę. Šią Paslaugą MB „Mybė“ teikia nemokamai ir yra skirta naudoti tokia, kokia yra.
Šis puslapis naudojamas informuoti lankytojus apie mūsų politiką, susijusią su Asmens informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, jei kas nors nuspręstų naudotis mūsų paslauga.
Jei nuspręsite naudotis mūsų Paslauga, sutinkate, kad būtų renkama ir naudojama informacija, susijusi su šia politika. Asmeninė informacija, kurią mes renkame, naudojama Paslaugai teikti ir tobulinti. Jūsų informacijos nenaudosime ir su niekuo nesidalinsime, išskyrus atvejus, aprašytus šioje privatumo politikoje.
Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tokias pačias reikšmes kaip ir mūsų taisyklėse ir sąlygose, kurios pasiekiamos „Mybe“, nebent šioje privatumo politikoje apibrėžta kitaip.
Informacijos rinkimas ir naudojimas
Siekdami geresnės patirties naudodamiesi mūsų paslauga, galime reikalauti, kad pateiktumėte mums tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, įskaitant, bet tuo neapsiribojant. Informaciją, kurios prašome, mes saugosime ir naudosime, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.
Programa naudoja trečiųjų šalių paslaugas, kurios gali rinkti informaciją, naudojamą jūsų tapatybei nustatyti.
Nuoroda į trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, naudojamų programoje, privatumo politiką
„Google Play“ paslaugos
„Google Analytics“, skirta „Firebase“.
„Firebase Crashlytics“.
Žurnalo duomenys
Norime jus informuoti, kad kiekvieną kartą, kai naudojatės mūsų Paslauga, programėlės klaidos atveju renkame duomenis ir informaciją (naudodamiesi trečiųjų šalių produktais) jūsų telefone, vadinamame žurnalo duomenimis. Į šiuos žurnalo duomenis gali būti įtraukta tokia informacija kaip jūsų įrenginio interneto protokolo („IP“) adresas, įrenginio pavadinimas, operacinės sistemos versija, programėlės konfigūracija naudojant mūsų paslaugą, jūsų naudojimosi paslauga laikas ir data bei kita statistika. .
Slapukai
Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie dažniausiai naudojami kaip anoniminiai unikalūs identifikatoriai. Jie siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainių, kuriose lankotės ir yra saugomos jūsų įrenginio vidinėje atmintyje.
Ši paslauga aiškiai nenaudoja šių „slapukų“. Tačiau programėlė gali naudoti trečiųjų šalių kodą ir bibliotekas, kurios naudoja „slapukus“ informacijai rinkti ir paslaugoms tobulinti. Jūs turite galimybę priimti arba atmesti šiuos slapukus ir žinoti, kada slapukas siunčiamas į jūsų įrenginį. Jei nuspręsite atsisakyti mūsų slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis šios Paslaugos dalimis.
Paslaugų tiekėjai
Trečiųjų šalių įmones ir asmenis galime įdarbinti dėl šių priežasčių:
Norėdami palengvinti mūsų Paslaugą;
teikti Paslaugą mūsų vardu;
Teikti su Paslaugomis susijusias paslaugas; arba
Norėdami padėti mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Paslauga.
Norime informuoti šios Paslaugos naudotojus, kad šios trečiosios šalys turi prieigą prie savo asmeninės informacijos. Priežastis – atlikti jiems pavestas užduotis mūsų vardu. Tačiau jie privalo neatskleisti ir nenaudoti informacijos jokiais kitais tikslais.
Saugumas
Vertiname jūsų pasitikėjimą teikiant mums savo asmeninę informaciją, todėl siekiame naudoti komerciškai priimtinas priemones jai apsaugoti. Tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus ir patikimas, todėl negalime garantuoti visiško jo saugumo.
Nuorodos į kitas svetaines
Šioje Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tą svetainę. Atminkite, kad šios išorinės svetainės nėra valdomos mūsų. Todėl primygtinai rekomenduojame peržiūrėti šių svetainių privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.
Vaikų privatumas
Šios paslaugos nėra skirtos asmenims iki 13 metų. Sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 13 metų vaikų. Jei nustatome, kad vaikas iki 13 metų pateikė mums asmeninę informaciją, mes nedelsdami ją pašaliname iš savo serverių. Jeigu esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad Jūsų vaikas mums pateikė asmeninę informaciją, susisiekite su mumis, kad galėtume atlikti reikiamus veiksmus.
Šios privatumo politikos pakeitimai
Retkarčiais galime atnaujinti savo privatumo politiką. Todėl patariama periodiškai peržiūrėti šį puslapį dėl bet kokių pakeitimų. Apie bet kokius pakeitimus pranešime šiame puslapyje paskelbdami naują privatumo politiką.
Ši politika galioja nuo 2022-03-04.

Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl mūsų privatumo politikos, nedvejodami susisiekite su mumis adresu r@mybe.lt.

English version

Mybe App Terms of Use and Privacy Policy

Terms of Use

Acceptance of Terms: By accessing and using our Service, you accept and agree to be bound by the terms and provision of this agreement. Any participation in this Service constitutes acceptance of this agreement. If you disagree with any part of the terms, please do not use our Service.
Service Description: The Mybe App, created by MB "Mybė", is provided as a Freemium app. This means that while the base version of the app is free, certain features are locked behind a paywall and can be accessed via in-app subscriptions.
In-App Subscriptions:
Overview: The Mybe App offers in-app subscriptions for users to get full access to the app's features.
Billing: In-app subscriptions are billed through the Google Play Store or Apple App Store, depending on your device. Charges will appear on your account.
Renewal & Cancellation: Subscriptions may auto-renew unless you turn off auto-renewal at least 24 hours before the end of the current subscription period. You can manage or cancel your subscriptions by accessing your Google Play or Apple App Store account settings.
Refunds: Subscription fees are non-refundable except where required by law.
User Obligations: As a user of the Service, you agree to provide accurate, current, and complete information about yourself, and maintain its accuracy.
Restrictions: Violating the Service's security or using any device/software to interfere with its proper working is strictly prohibited.
Termination: MB "Mybė" reserves the right to terminate your access for any violation of these terms or applicable laws.
Disclaimer: The Service is provided "as is" without any warranties or representations. We don't guarantee uninterrupted access or specific outcomes from using the Service.
Limitation of Liability: MB "Mybė" isn't liable for any damages (direct or indirect) resulting from using or the inability to use the Service.
Amendments: MB "Mybė" may update these terms at any time. By continuing to use the Service, you agree to be bound by the updated terms.


Privacy Policy

MB "Mybė" built the Mybe app as a Freemium app. This SERVICE is provided by MB "Mybė" at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.
If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at Mybe unless otherwise defined in this Privacy Policy.
Information Collection and Use
For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to none. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.
The app does use third-party services that may collect information used to identify you.
Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app
Google Play Services
Google Analytics for Firebase
Firebase Crashlytics
Log Data
We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.
Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.
This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.
Service Providers
We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:
To facilitate our Service;
To provide the Service on our behalf;
To perform Service-related services; or
To assist us in analyzing how our Service is used.
We want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.
Security
We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.
Links to Other Sites
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.
Children’s Privacy
These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do the necessary actions.
Changes to This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
This policy is effective as of 2022-03-04

Contact Us
If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at r@mybe.lt.

 

Mūsų kontaktai

Sekite mus Instagram, Facebook ir YouTube.

MB Mybė
Įmonės kodas: 305985327
El. paštas: r@mybe.lt

© 2024 visos teisės saugomos mybe.lt